Staðnámskeið

Íslenskugrunnur 1

Basic Icelandic I
Skráning til og með 26. ágúst Verð 75.000 kr.

Mán. og mið. 5. sept. - 23. nóvember. kl. 16:40 - 18:10 (22x) Ekki er kennt dagana 10. og 12. október.

30 klst.

Upplýsingar um kennara verða birtar hér síðar. / Information about teachers will be informed here later.

Háskóli Íslands, Upplýsingar um kennslustofu verður birt um leið og hún liggur fyrir.

Námskeið

Í samstarfi við Íslensku- og menningardeild við Hugvísindasvið HÍ

Information in English can be found below under course description.

Byrjendanámskeið í íslensku. Áhersla verður lögð á grunnatriði í málnotkun og málfræði og nemendur fá jafnframt innsýn í íslenska menningu og samfélag. Fjallað verður um atriði sem nýtast nemendum í daglegu lífi. Námskeiðið er sambland af vinnu í kennslustofu með kennara og sjálfsnámi. Krafist er virkrar þátttöku nemenda í námskeiðinu.

Hæfniviðmið:
Markmiðið er að nemendur:

geti tekið þátt í einföldum samræðum á íslensku
geti lesið og skilið einfalda texta
nái tökum á grunnþáttum málfræði
geti skrifað einfaldar setningar
fái innsýn í íslenska menningu og samfélag

Fyrir hverja:
Námskeiðið er ætlað fyrir byrjendur í íslensku.
Þeir sem hafa grunn í íslensku, svo sem A1 eða hafa klárað Íslensku 1 í málaskólum er bent á námskeiðið Íslenskugrunnur 2.

Aðrar upplýsingar:
Námskeiðið er kennt í samstarfi við ENDURMENNTUN HÍ en nemendur HÍ greiða ekki gjald fyrir þátttöku og er þeim bent á að skrá sig í gegnum Uglu.

Námsmatið felst í símati á námskeiðstímanum. Það byggist á ýmsum verkefnum og mætingu.
Sjá kennsluskrá hér.

Course description
This is a beginners’ course in Icelandic. The focus is on the basic features of language use and grammar. Students will also gain some insight into Icelandic culture and society. Students gain practice through language tasks relating to daily life. The course is a combination of classroom study (lectures and assignments) and self study. Active participation is required.

The course is taught in Icelandic.

Learning Outcomes:
By the end of the course, students are supposed to:

be able to take part in basic conversation
be able to read and understand simple texts
know and use the basics of grammar
be able to write simple sentences
have some insight into Icelandic culture and society
Who should attend:
This course is intended for beginners in Icelandic.
Those who have some basic knowledge in Icelandic, CEFR level A1 or have finished beginners classes in Icelandic at linguistic schools are guided to the course Basic Icelandic II.

Other information:
This course is tought in cooperation between the Continuing Education of Iceland and the faculty of Icelandic and Comparative Cultural studies, students of the University of Iceland do not pay a participation fee and should sign up trough Ugla.

Assesment is continuous trought the course and is based on assignments, feedback and attendance.

See the course catalogue here.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Íslenskugrunnur 1

Verð
75000

<span class="fm-plan">Information in English can be found below under course description.</span>