Stað- og fjarnámskeið

Ferðaþjónusta og áhrif ferðamennsku

- opið námskeið í leiðsögunámi
Skráning til og með 27. febrúar Verð 136.600 kr.

Þri. og fim. 27. feb. - 21. mars. kl. 17:00 - 19:55 (8x)

27 klst.

Guðmundur Björnsson, aðjúnkt í ferðamálafræði og leiðsögumaður

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Fjallað verður um upphaf og þróun ferðamennsku og ferðalaga í heiminum og á Íslandi. Farið yfir lykilhugtök og kenningar í ferðamálafræðum. Nemendur fá innsýn í hegðun ferðamanna, upplifun þeirra og væntingar. Kynnt eru markaðsmál, söluferlar og starfsumhverfi ferðaþjónustu. Fjallað um þolmörk ferðamennsku og áhrif
ferðamennsku á umhverfi, samfélag og efnahagslíf, mismunandi tegundir
ferðamennsku og samspil manns og umhverfis. Sérstök áhersla er lögð á ábyrga
ferðamennsku og rætt um möguleika á að þróa slíka ferðamennsku hér á landi í ljósi skipulagningar og stjórnunar. Fjallað um sögu náttúruverndar, gefin innsýn í
náttúrusiðfræði og viðhorf og rætt um umgengni ferðamanna við náttúruna. Kynnt verða helstu atriði sem huga þarf að við stofnun, rekstur og markaðssetningu lítils
ferðaþjónustufyrirtækis. Loks er fjallað um ferðaþjónustu og ferðamennsku á
samfélagsmiðlum.

Á námskeiðinu er fjallað um

Saga ferðamennsku.
Grunnhugtök í ferðamálafræði og ferðaþjónustu í tölum.
Áfangastaðir og áhrif ferðamennsku.
Þolmörk ferðamennsku. Sambúð ferðaþjónustu og virkjana.
Ábyrg sjálfbær ferðamennska, skipulag og stjórnun.
Umhverfisvitund, siðfræði og stjórnun.
Stofnun og rekstur ferðaþjónustufyrirtækis.
Ferðaþjónusta og samfélagsmiðlar.

Ávinningur þinn

Að loknu námskeiði er gert ráð fyrir að þátttakendur geti:
Lýst helstu hugtökum og kenningum í ferðamálafræðum og beitt þeim í mæltu og rituðu máli.
Lagt mat á og útskýrt áhrif ferðamennsku á samfélag, umhverfi og efnahagslíf og túlkað þau í ljósi kenninga.
Lagt mat á gildi kenninga greinarinnar, gagnrýnt þær og borið saman.
Greint markhópa ferðaþjónustunnar.
Greint tölulegar upplýsingar um ferðamennsku og viðhaldið þekkingu, m.a. með því að nýta helstu tölulegar upplýsingaveitur um ferðaþjónustu og innlend og alþjóðleg gagnasöfn.
Beitt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum við úrlausn og kynningu verkefna.
Útskýrt samspil ferðamennsku og umhverfis.
Greint ábyrgð leiðsögumanna í starfi með tilliti til þátta sem geta haft neikvæð áhrif á ferðamennsku.
Sagt frá þróun umhverfisstjórnunar í ferðamennsku erlendis og hérlendis.
Getir fjallað um muninn á siðfræði ferðamennsku og umhverfissiðfræði.
Getir lýst því hvað þarf til að stofna og reka lítið ferðaþjónustufyrirtæki.
Getir útskýrt samspil ferðamennsku og samfélagsmiðla.

Námsmat

Þátttakendur hafa val um að þreyta námsmat sem byggir á stuttum könnunum, pistlum og verkefnum. ATH. að námsmat getur teygt sig fram yfir lokadagsetningu námskeiðs. Með því að ljúka námsmati hefur þátttakandi möguleika á að fá námskeiðið metið inn í leiðsögunámi Endurmenntunar.

Fjarnám

Námskeiðið er bæði hægt að sækja í staðnámi og fjarnámi. Fyrirlestrar eru teknir upp og nemendur geta hlustað á upptökur þegar þeim hentar.

Fyrir hverja

Fyrir alla áhugasama um ferðaþjónustu. Námskeiðið er tilvalið til endurmenntunar leiðsögumanna.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Ferðaþjónusta og áhrif ferðamennsku

Verð
136600

<span class="fm-plan">Fjalla&eth; ver&eth;ur um upphaf og &thorn;r&oacute;un fer&eth;amennsku og fer&eth;alaga &iacute; heiminum og &aacute; &Iacute;slandi. Fari&eth; yfir lykilhugt&ouml;k og kenningar &iacute; fer&eth;am&aacute;lafr&aelig;&eth;um. Nemendur f&aacute; inns&yacute;n &iacute; heg&eth;un fer&eth;amanna, upplifun &thorn;eirra og v&aelig;ntingar. Kynnt eru marka&eth;sm&aacute;l, s&ouml;luferlar og starfsumhverfi fer&eth;a&thorn;j&oacute;nustu. Fjalla&eth; um &thorn;olm&ouml;rk fer&eth;amennsku og &aacute;hrif<br/>fer&eth;amennsku &aacute; umhverfi, samf&eacute;lag og efnahagsl&iacute;f, mismunandi tegundir<br/>fer&eth;amennsku og samspil manns og umhverfis. S&eacute;rst&ouml;k &aacute;hersla er l&ouml;g&eth; &aacute; &aacute;byrga<br/>fer&eth;amennsku og r&aelig;tt um m&ouml;guleika &aacute; a&eth; &thorn;r&oacute;a sl&iacute;ka fer&eth;amennsku h&eacute;r &aacute; landi &iacute; lj&oacute;si skipulagningar og stj&oacute;rnunar. Fjalla&eth; um s&ouml;gu n&aacute;tt&uacute;ruverndar, gefin inns&yacute;n &iacute;<br/>n&aacute;tt&uacute;rusi&eth;fr&aelig;&eth;i og vi&eth;horf og r&aelig;tt um umgengni fer&eth;amanna vi&eth; n&aacute;tt&uacute;runa. Kynnt ver&eth;a helstu atri&eth;i sem huga &thorn;arf a&eth; vi&eth; stofnun, rekstur og marka&eth;ssetningu l&iacute;tils<br/>fer&eth;a&thorn;j&oacute;nustufyrirt&aelig;kis. Loks er fjalla&eth; um fer&eth;a&thorn;j&oacute;nustu og fer&eth;amennsku &aacute;<br/>samf&eacute;lagsmi&eth;lum. </span>