Stað- og fjarnámskeið

Lífríki Íslands

- opið námskeið í leiðsögunámi
Verð 108.500 kr.
Í gangi

Þri. og fim. 9. - 30. jan. kl. 17:00 - 19:55 (7x)

21 klst.

Edda Elísabet Magnúsdóttir líffræðingur.
Jónas P. Jónasson sjávarlíffræðingur.
Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur.
Rannveig Thoroddsen grasafræðingur.
Stefán Óli Steingrímsson líffræðingur.

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Fjallað er um lífríki Íslands, uppruna, einkenni og sérstöðu. Kynntir eru helstu flokkar plantna og kjörsvæði þeirra og fjallað um þróun gróðurfars hér á landi í gegnum jarðsögu landsins. Jafnframt er rætt um hlutverk landhnignunar í gróðurfarssögu landsins og veitt innsýn í sögu landgræðslu og skógræktar. Enn fremur er farið í ýmsar nytjar plantna til matar, lyfjagerðar eða annars.
Fjallað er um íslensk húsdýr, innflutning þeirra og nýtingu í gegnum aldirnar, sem og villt spendýr á og við landið, veiðar þeirra og nýtingu. Áhersla er lögð á fuglalíf á Íslandi, tegundir og kjörsvæði, og helstu fiskistofna ásamt fiskveiðum og þróun þeirra. Fjallað er um vatna- og sjávarlíffræði, mengun sjávar og sjávarnytjar.
Helstu hópar villtra hryggdýra (fiskar, fuglar og spendýr) verða kynntir með tilliti til flokkunar og lífshátta með sérstaka áherslu á íslenskar tegundir.

Á námskeiðinu er fjallað um

Sögu lands og lífríkis.
Lífríki sjávar og ferskvatns.
Lífríki þurrkendis og staða íslenska lífríkisins - lífbreytileiki.
Fánu Íslands, fugla, spendýr, húsdýr, skordýr og skeldýr.
Flóra Íslands, plöntur, sveppir og fléttur.
Gróðursaga og gróðurlendi.
Landgræðsla og skógrækt, válistar og friðun.

Ávinningur þinn

Að loknu námskeiði er gert ráð fyrir að þátttakendur geti:
Fjallað um flóru og fánu Íslands.
Sagt frá notagildi hinna ýmsu gróður- og dýrategunda í fortíð og nútíð.
Útskýrt sérstöðu lífríkis Íslands og hvað það er sem skapar þessa sérstöðu.
Útskýrt samspil ráðandi ferla í vistkerfi landsins.
Lesið í landið, tengt saman mismunandi umhverfisaðstæður og sett þær í
náttúrufræðilegt samhengi.

Sett saman náttúruvænar ferðalýsingar.

Námsmat

Þátttakendur hafa val um að þreyta námsmat sem byggir á stuttum könnunum, pistlum og verkefnum. ATH. að námsmat getur teygt sig fram yfir lokadagsetningu námskeiðs. Með því að ljúka námsmati hefur þátttakandi möguleika á að fá námskeiðið metið inn í leiðsögunámi Endurmenntunar.

Fjarnám

Námskeiðið er bæði hægt að sækja í staðnámi og fjarnámi. Fyrirlestrar eru teknir upp og nemendur geta hlustað á upptökur þegar þeim hentar.

Fyrir hverja

Fyrir alla áhugasama um lífríki Íslands, flóru og fánu. Námskeiðið er tilvalið til endurmenntunar leiðsögumanna.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Lífríki Íslands

Verð
108500

<span class="fm-plan">Fjalla&eth; er um l&iacute;fr&iacute;ki &Iacute;slands, uppruna, einkenni og s&eacute;rst&ouml;&eth;u. Kynntir eru helstu flokkar plantna og kj&ouml;rsv&aelig;&eth;i &thorn;eirra og fjalla&eth; um &thorn;r&oacute;un gr&oacute;&eth;urfars h&eacute;r &aacute; landi &iacute; gegnum jar&eth;s&ouml;gu landsins. Jafnframt er r&aelig;tt um hlutverk landhnignunar &iacute; gr&oacute;&eth;urfarss&ouml;gu landsins og veitt inns&yacute;n &iacute; s&ouml;gu landgr&aelig;&eth;slu og sk&oacute;gr&aelig;ktar. Enn fremur er fari&eth; &iacute; &yacute;msar nytjar plantna til matar, lyfjager&eth;ar e&eth;a annars. <br/>Fjalla&eth; er um &iacute;slensk h&uacute;sd&yacute;r, innflutning &thorn;eirra og n&yacute;tingu &iacute; gegnum aldirnar, sem og villt spend&yacute;r &aacute; og vi&eth; landi&eth;, vei&eth;ar &thorn;eirra og n&yacute;tingu. &Aacute;hersla er l&ouml;g&eth; &aacute; fuglal&iacute;f &aacute; &Iacute;slandi, tegundir og kj&ouml;rsv&aelig;&eth;i, og helstu fiskistofna &aacute;samt fiskvei&eth;um og &thorn;r&oacute;un &thorn;eirra. Fjalla&eth; er um vatna- og sj&aacute;varl&iacute;ffr&aelig;&eth;i, mengun sj&aacute;var og sj&aacute;varnytjar. <br/>Helstu h&oacute;par villtra hryggd&yacute;ra (fiskar, fuglar og spend&yacute;r) ver&eth;a kynntir me&eth; tilliti til flokkunar og l&iacute;fsh&aacute;tta me&eth; s&eacute;rstaka &aacute;herslu &aacute; &iacute;slenskar tegundir. </span>