Stað- og fjarnámskeið

CE-merkingar véla

Hvað þarf að gera og hvernig?
Verð 63.400 kr.
Nýtt

Mán. 23. maí kl. 12:30 - 16:00 og þri. 24. maí kl. 8:30 - 12:30

7.5 klst.

Ágúst Ágústsson, tæknifræðingur hjá Vinnueftirlitinu og Arngrímur Blöndahl, tæknifræðingur hjá Staðlaráði Íslands.

Endurmenntun, Dunhaga 7. Námskeiðið fer einnig fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námskeið

Í samstarfi við Staðlaráð Íslands

Óheimilt er að markaðssetja vörur án CE-merkis á Evrópska efnahagssvæðinu, heyri þær undir svokallaðar nýaðferðartilskipanir Evrópusambandsins. Því er brýnt fyrir framleiðendur og innflytjendur véla að gæta að því hvort vörur þeirra heyri undir tilskipanirnar og uppfylli kröfur þeirra. Framleiðendur og innflytjendur bera sjálfir ábyrgð á að vörur þeirra séu CE-merktar, ef við á. Eftir að varan hefur verið CE-merkt má markaðssetja hana án hindrana í öllum löndum EFTA og ESB.

Á námskeiðinu er fjallað um

Forsögu CE-merkisins, þýðingu þess og mikilvægi.
Nýju aðferðina – New Approach.
CE – merkingar – tengsl tilskipana og staðla.
Samræmismat.
Samræmisyfirlýsingu framleiðanda / ábyrgð innflytjanda.
Staðlana og notkun þeirra.
Tæknilýsingu.
Vélatilskipun, aðrar tilskipanir og reglugerðir.
Áhættumatið.

Ávinningur þinn

Þekking á CE-merkingum.
Geta til að greina hvort vörur falli undir vélatilskipun ESB.
Þekking á hvernig á að CE-merkja þær vörur sem falla undir tilskipunina.
Aukin þekking á tilgangi og notkun staðla.
Þekking á framkvæmd stjórnvalda við eftirlit á kröfum tilskipunar.

Fyrir hverja

Námskeiðið hentar fyrir framleiðendur, hönnuði, verkfræðinga og innflytjendur véla.

Nánar um kennara

Ágúst Ágústsson, tæknifræðingur hjá Vinnueftirlitinu og Arngrímur Blöndahl, tæknifræðingur hjá Staðlaráði Íslands. Arngrímur Blöndahl er sérfræðingur Staðlaráðs í CE merkingum en hann hefur kennt þetta námskeið í 10 ár. Ágúst hefur einnig langa reynslu af kennslu námskeiðsins og það er enginn hjá Vinnueftirlitinu sem hefur meiri reynslu og þekkingu af málaflokknum en hann.

Aðrar upplýsingar

Fyrirvari
Ef óviðráðanlegar aðstæður, s.s. sóttvarnarreglur, koma í veg fyrir að hefðbundin kennsla geti farið fram í húsnæði Endurmenntunar á auglýstum námskeiðstíma verður brugðist við með því að:
A – færa námskeiðið og kynna skráðum þátttakendum nýjar dagsetningar með eins góðum fyrirvara og unnt er,
eða
B kenna námskeiðið sem fjarnámskeið í gegnum ZOOM á áður auglýstum tíma.

Komi til ofangreindra breytinga fá skráðir þátttakendur allar nauðsynlegar upplýsingar sendar í tölvupósti og geta þeir þá tekið ákvörðun um skráningu sína í ljósi breyttra forsenda.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

CE-merkingar véla

Verð
63400

<span class="fm-plan">&Oacute;heimilt er a&eth; marka&eth;ssetja v&ouml;rur &aacute;n CE-merkis &aacute; Evr&oacute;pska efnahagssv&aelig;&eth;inu, heyri &thorn;&aelig;r undir svokalla&eth;ar n&yacute;a&eth;fer&eth;artilskipanir Evr&oacute;pusambandsins. &THORN;v&iacute; er br&yacute;nt fyrir framlei&eth;endur og innflytjendur v&eacute;la&nbsp;a&eth; g&aelig;ta a&eth; &thorn;v&iacute; hvort v&ouml;rur &thorn;eirra heyri undir tilskipanirnar og uppfylli kr&ouml;fur &thorn;eirra. Framlei&eth;endur og innflytjendur bera sj&aacute;lfir &aacute;byrg&eth; &aacute; a&eth; v&ouml;rur &thorn;eirra s&eacute;u CE-merktar, ef vi&eth; &aacute;. Eftir a&eth; varan hefur veri&eth; CE-merkt m&aacute; marka&eth;ssetja hana &aacute;n hindrana &iacute; &ouml;llum l&ouml;ndum EFTA og ESB.</span>