Staðnámskeið

Breytingar á verktíma

- tafabætur, bætur vegna verkframlengingar o.fl.
Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 10. nóvember
Almennt verð 42.800 kr. 38.900 kr.

Bestu jólagjafirnar koma huganum á hreyfingu! Kaupa gjafabréf Endurmenntunar

Mið. 20. nóv. kl. 8:30 - 12:30

4 klst.

Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður og eigandi á Landslögum lögfræðistofu og Magnús Ingvar Magnússon, lögmaður og fulltrúi á Landslögum.

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Á námskeiðinu verður með hagnýtum og raunhæfum hætti fjallað um skilyrði og beitingu tafabóta í verkframkvæmdum. Farið verður yfir þær reglur sem gilda um tafabætur og hvernig dómstólar hafa mótað þær reglur í gegnum árin. Þá er fjallað um aðrar afleiðingar vegna breytinga á verktíma, svo sem viðbótargreiðslur til verktaka.

Markmið námskeiðsins er að miðla áfram þeirri þekkingu sem kennarar hafa öðlast með rekstri dómsmála á sviði verktakaréttar og setja fram með skýrum hætti þær reglur sem mótast hafa í framkvæmd og lúta að tafabótum.

Á námskeiðinu verður vikið að frumskilyrðum fyrir beitingu tafabóta, rétti verktaka til framlengingar verktíma, tilkynningum verktaka um framlengingu verktíma. Fjallað verður um tómlæti verkkaupa við innheimtu tafabóta, endurskoðunarheimild dómstóla á ákvæðum verksamninga um tafabætur og rétti verktaka til bóta vegna lengri verktíma þegar skilyrði tafabóta eru ekki uppfyllt. Áhersla verður lögð á reglur ÍST 30 og hvernig þær hafa mótast í dómaframkvæmd.

Á námskeiðinu er fjallað um

Tafabætur.
Reglur ÍST 30.
Dómaframkvæmd.

Ávinningur þinn

Hagnýtur skilningur á helstu reglum um tafabætur.
Innsýn í dómaframkvæmd um beitingu tafabóta.

Fyrir hverja

Námskeiðið er ætlað öllum sem koma að verkframkvæmdum þar sem reynt getur á beitingu tafabóta; verkfræðingum, lögfræðingum, hönnuðum og öðrum sem koma að verkframkvæmdum.

Nánar um kennara

Jóhannes Karl Sveinsson er eigandi á Landslögum lögfræðistofu. Hann hefur um 30 ára reynslu af lögmennsku og hefur á þeim tíma gætt hagsmuna bæði verktaka og verkkaupa innan og utan réttarsala. Þá hefur Jóhannes Karl kennt verktaka- og útboðsrétt við Endurmenntun HÍ og við lagadeild HÍ. Hann er höfundur bóka og tímaritsgreina um efnið.

Magnús Ingvar Magnússon er fulltrúi á Landslögum lögfræðistofu. Magnús lauk lagaprófi frá Háskólanum í Reykjavík vorið 2017 og hlaut málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi síðar sama ár. Magnús hóf störf hjá Landslögum haustið 2018. Helsta starfsvið Magnúsar er á sviði verktakaréttar en Magnús hefur aðstoðað Jóhannes við rekstur nokkurra af umfangsmestu dómsmála á sviði verktakaréttar síðustu ára.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Breytingar á verktíma

Verð
42800

<span class="fm-plan">&Aacute; n&aacute;mskei&eth;inu ver&eth;ur me&eth; hagn&yacute;tum og raunh&aelig;fum h&aelig;tti fjalla&eth; um skilyr&eth;i og beitingu tafab&oacute;ta &iacute; verkframkv&aelig;mdum. Fari&eth; ver&eth;ur yfir &thorn;&aelig;r reglur sem gilda um tafab&aelig;tur og hvernig d&oacute;mst&oacute;lar hafa m&oacute;ta&eth; &thorn;&aelig;r reglur &iacute; gegnum &aacute;rin. &THORN;&aacute; er fjalla&eth; um a&eth;rar aflei&eth;ingar vegna breytinga &aacute; verkt&iacute;ma, svo sem vi&eth;b&oacute;targrei&eth;slur til verktaka.</span>