Fjarnámskeið

Vernd persónuupplýsinga með hliðsjón af ISO/IEC 27701:2019

Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 5. nóvember
Almennt verð 50.400 kr. 45.800 kr.
Nýtt

Þri. 15. og 22. nóv. kl. 9:00 - 12:00

6 klst.

Marinó G. Njálsson, tölvunarfræðingur og sérfræðingur í stjórnun upplýsingaöryggis og persónuverndar

Námskeiðið fer fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námskeið

Í samstarfi við Staðlaráð Íslands

Ríkar kröfur eru gerðar til verndar persónuupplýsinga, sérstaklega eftir gildistöku nýrra persónuverndarlaga og almennu persónuverndar-reglugerðarinnar árið 2018. Staðallinn er byggður upp til að ná yfir allar helstu öryggiskröfur laganna og reglugerðarinnar sem ekki er í stöðlunum ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002.

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur geti gert grein fyrir uppbyggingu og samhengi staðalsins ISO/IEC 27701 og beitt honum á hagnýtan hátt við að uppfylla kröfur laga og reglna um vernd persónuupplýsinga.

Á námskeiðinu er fjallað um

Samhengi persónuverndarlaga og reglugerðarinnar og stýringa staðalsins.
Kröfur til stjórnunarkerfis um persónuvernd.
Stýringar sem hægt er að innleiða til að efla vernd persónuupplýsinga.
Leiðbeiningar um atriði sem skipta máli við innleiðingu stýringa.

Ávinningur þinn

Öðlast skilning á mikilvægi persónuverndar.
Aukin þekking og skilningur á ISO/IEC 27701:2019.
Dýpri skilningur á stýringum til að efla persónuvernd.

Fyrir hverja

Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja vinna á skipulegan hátt við að uppfylla ákvæði persónuverndarlaga og almennu persónuverndarreglugerðar ESB, GDPR. Sérstaklega hagnýtt fyrir ábyrgðaraðila persónuupplýsinga hjá skipulagsheildum og einstökum rekstrareiningum þeirra.

Ath! Þekking á staðlinum ISO/IEC 27002 er til mikilla bóta. Æskilegur undanfari þessa námskeiðs er námskeiðið
Stjórnun upplýsingaöryggis samkvæmt ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 - lykilatriði, uppbygging og notkun.

Nánar um kennara

Marinó G. Njálsson, tölvunarfræðingur og sérfræðingur í stjórnun upplýsingaöryggis og persónuverndar.

Aðrar upplýsingar

Námskeiðið verður í formi fyrirlestra og umræðna. Þátttakendur námskeiðs fá lesaðgang að staðlinum ISO/IEC 27701 á meðan námskeiði stendur. Einnig fá þátttakendur afslátt við kaup á staðlinum hjá Staðlaráði Íslands.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Vernd persónuupplýsinga með hliðsjón af ISO/IEC 27701:2019

Verð
50400

<span style="font-size: 12px;" >R&iacute;kar kr&ouml;fur eru ger&eth;ar til verndar pers&oacute;nuuppl&yacute;singa, s&eacute;rstaklega eftir gildist&ouml;ku n&yacute;rra pers&oacute;nuverndarlaga og almennu pers&oacute;nuverndar-regluger&eth;arinnar &aacute;ri&eth; 2018. Sta&eth;allinn er bygg&eth;ur upp til a&eth; n&aacute; yfir allar helstu &ouml;ryggiskr&ouml;fur laganna og regluger&eth;arinnar sem ekki er &iacute; st&ouml;&eth;lunum ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002.</span>