Fjarnámskeið

Líðan, heilsa og öryggi starfsfólks

- út frá gæðastjórnunarfræðum og vinnuvernd
Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 7. október
Almennt verð 32.900 kr. 29.900 kr.
Nýtt

Bestu jólagjafirnar koma huganum á hreyfingu! Kaupa gjafabréf Endurmenntunar

Fim 17. okt, kl. 09:00 - 12:00

3 klst.

Guðrún Ólafsdóttir, M.Sc. í viðskiptafræði

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Hvernig er hægt að stuðla að vellíðan fólks á vinnustað og auðvelda einstaklingum að ná árangri?

Á þessu námskeiði verður fjallað um líðan, heilsu og öryggi starfsfólks út frá fræðum gæðastjórnunar og vinnuverndar. Fjallað verður um félagslega og sálræna þætti sem og vinnuaðstöðu. Eins hvernig hæfni einstaklinga er metin og hvernig henni er viðhaldið.

Viðhorf starfsfólks til sinna daglegu starfa og umhverfis síns leggur grunn að góðri starfsemi skipulagsheilda. Göngum glöð til starfa alla daga!

Á námskeiðinu er fjallað um

Hvað er góður vinnustaður í gæðastjórnunarfræðum?
Heilsu – Öryggi - Umhverfi.
Viðhorf starfsfólks.
Skýrar starfslýsingar.
Að þekkja hlutverk sitt, að þekkja hlutverk annarra.

Ávinningur þinn

Starfsgleði, viðhorf.
Hugmyndir hvernig er hægt að efla vinnustaðinn.
Öðlast innsýn inn í vinnuverndarhugsun og sjónarhorn gæðastjórnunar.

Fyrir hverja

Alla sem eru hluti af vinnustöðum landsins, sérstaklega áhugavert fyrir vinnustaði þar sem nú þegar er verið að vinna samkvæmt hugmyndafræði gæðastjórnunar og / eða standa fyrir vinnuverndarstarfi. Nytsamlegt fyrir gæðastjóra, öryggisstjóra, mannauðsstjóra og stjórnendur sem eru að hlúa að góðri vinnustaðamenningu, ýta undir gleði og góða samvinnu.


Nánar um kennara

Guðrún Ólafsdóttir M.Sc. viðskiptafræði, er öryggis- og gæðastjóri sem kemur daglega að ýmsu sem snertir líðan og viðhorf starfsfólks, þvert á starfssvið og deildir.

Aðrar upplýsingar

Stuðst verður við viðeigandi kafla í ISO 9001 Gæðastjórnunarkerfi kröfur og efni frá Vinnueftirliti ríkisins. Bent verður á fróðleik á netinu og tekin dæmi úr atvinnulífinu.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Líðan, heilsa og öryggi starfsfólks

Verð
32900

<span class="fm-plan">Hvernig er h&aelig;gt a&eth; stu&eth;la a&eth; vell&iacute;&eth;an f&oacute;lks &aacute; vinnusta&eth; og au&eth;velda einstaklingum a&eth; n&aacute; &aacute;rangri?</span>