Upplýsingar vegna Covid-19 aðgengilegar hér

Stað- og fjarnámskeið

Lög um opinber innkaup - samkeppni, gegnsæi og jafnræði

Úrræði vegna brota á lögum um opinber innkaup
Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 12. nóvember
Almennt verð 68.600 kr. 62.300 kr.

Mán. 22. og fim. 25. nóv. kl. 13:00 - 17:00

8 klst.

Dagmar Sigurðardóttir, lögmaður og eigandi á lögfræðistofunni Lagastoð og Hildur Georgsdóttir, aðallögfræðingur Framkvæmdasýslu ríkisins.

Endurmenntun, Dunhaga 7. Námskeiðið fer einnig fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námskeið

Á námskeiðinu verður skoðað hvaða hæfiskröfur má gera til fyrirtækja, hvað ber að hafa í tæknilýsingu og hvernig valforsendur eru leyfilegar þegar valið er á milli tilboða. Þá verða mismunandi innkaupaferlar kynntir og hvaða afleiðingar það getur haft fyrir opinberan aðila ef innkaup eru ekki í samræmi við lögin. Margar kærur hjá kærunefnd útboðsmála fjalla um valforsendur og hæfiskröfur og því er mikilvægt að læra um þessi grundvallaratriði laganna.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 tóku gildi í lok október 2016 en þau innleiða tilskipun nr. 2014/24/EB um opinber innkaup. Nú þegar fimm ár eru liðin frá gildistöku laganna er komin meiri reynsla á þau ákvæði sem fela í sér nýmæli. Farið verður yfir úrskurði kærunefndar útboðsmála og dóma sem varpa frekara ljósi á þau ákvæði.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 gilda um kaup opinberra aðila á þjónustu, vörum og verkframkvæmdum. Þegar opinber innkaup ná tilteknum fjárhæðum ber opinberum aðilum að viðhafa gegnsætt ferli, gæta samkeppni og jafnræðis milli fyrirtækja.  Öll útboð yfir viðmiðunarmörkum innanlands skulu auglýst á slóðinni utbodsvefur.is og þegar viðmiðunarmörkum á Evrópska efnahagssvæðinu er náð, ber að auglýsa innkaupin í rafrænum viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (https://ted.europa.eu).

Á námskeiðinu er fjallað um

Helstu meginreglur laga um opinber innkaup.
Leyfilega innkaupaferla – opið eða lokað útboð, samkeppnisviðræður, samkeppnisútboð, nýsköpunarsamstarf, samningskaup, og hönnunarsamkeppni.
Sérreglur um innkaup á sértækri þjónustu þ.e. heilbrigðis-, félags- mennta-, mötuneytisþjónustu og fl. sem áður var ekki útboðsskyld (létta leiðin skv. VIII. kafla OIL).
Lögmætar ástæður til útilokunar bjóðanda og kröfur um tæknilega og fjárhagslega getu.
Hæfisyfirlýsingu bjóðanda auk krafna um sönnunargögn er varða hæfi.
Heimildir bjóðenda til að byggja á hæfi annarra fyrirtækja.
Leyfilegar valforsendur, t.a.m. vistferilskostnaður (líftímakostnaður) og heimildir laganna til að velja út frá skipulagningu, menntun, hæfi og reynslu starfsfólks sem framkvæma á samning.
Sjálfbærni í opinberum innkaupum – þ.e. umhverfisverndar og félagsleg sjónarmið sem kaupendum ber að hafa í huga við framsetningu hæfiskrafna og valforsendna í opinberum innkaupum.
Réttarúrræði vegna brota á lögum um opinber innkaup.
Úrskurðir kærunefndar útboðsmála er tengjast umfjöllunarefninu.
Þjónustu Ríkiskaupa sem ríkisaðilum ber að nýta sér og aðrir opinberir aðilar eins og sveitarfélög hafa aðgang að með aðild að rammasamningum og aðstoð við framkvæmd útboða.

Ávinningur þinn

Þekking og beiting meginreglna laga um opinber innkaup.
Þekking á helstu innkaupaferlum laganna.
Þekking á hæfiskröfum núgildandi laga um opinber innkaup og breytingum á framsetningu þeirra t.a.m. með hæfisyfirlýsingu bjóðanda og hvaða sönnunargagna er krafist til að sýna fram á hæfi.
Þekking á valforsendum í opinberum innkaupum og innsýn í nýjar áherslur sem opinberum aðilum ber að hafa í huga við framsetningu valforsendna.
Þekking á úrskurðum kærunefndar útboðsmála sem tengjast efni námskeiðsins og réttarúrræðum vegna brota á lögum um opinber innkaup.
Fyrir bæði opinbera aðila og fyrirtæki/bjóðendur er ávinningurinn helst sá að átta sig á hvaða kröfur eru leyfilegar og hvernig mat á þeim fer fram.

Fyrir hverja

Námskeiðið gagnast lögfræðingum og öðrum sérfræðingum hjá opinberum aðilum, bæði ríki og sveitarfélögum, sem koma að opinberum innkaupum. Þá er það einnig gagnlegt fyrir lögfræðinga sem koma að kæru- eða dómsmálum á sviði opinberra innkaupa fyrir kærunefnd útboðsmála eða fyrir dómstólum. Þá gagnast námskeiðið starfsmönnum fyrirtækja sem eru bjóðendur í opinberum útboðum, svo sem verkfræðingum og öðrum sérfræðingum.

Aðrar upplýsingar

Fyrirvari um námskeið:
Ef óviðráðanlegar aðstæður, s.s. sóttvarnarreglur, koma í veg fyrir að hefðbundin kennsla geti farið fram í húsnæði Endurmenntunar á auglýstum námskeiðstíma verður brugðist við með því að:
A – færa námskeiðið og kynna skráðum þátttakendum nýjar dagsetningar með eins góðum fyrirvara og unnt er,
eða
B – kenna námskeiðið sem fjarnámskeið í gegnum ZOOM á áður auglýstum tíma.

Komi til ofangreindra breytinga fá skráðir þátttakendur allar nauðsynlegar upplýsingar sendar í tölvupósti og geta þeir þá tekið ákvörðun um skráningu sína í ljósi breyttra forsenda.

Nánar um kennara

Dagmar Sigurðardóttir er lögmaður og eigandi á lögfræðistofunni Lagastoð. Hún var sviðsstjóri lögfræðisviðs Ríkiskaupa 2013-2020 og hefur því yfirgripsmikla reynslu af opinberum innkaupum, útboðum og samningagerð. Hún hefur einnig starfað sem sérfræðingur á sviði almannavarna í dómsmálaráðuneytinu og var lögmaður Landhelgisgæslunnar um 12 ára skeið. Dagmar hefur tekið þátt í erlendu samstarfi um opinber innkaup, setið í starfshópi á vegum fjármálaráðuneytis sem vann að frumvarpi núgildandi laga um opinber innkaup og hefur haldið erindi, námskeið og fræðslufundi um opinber innkaup bæði erlendis og hérlendis t.a.m. hjá Endurmenntun, Stofnun stjórnsýslufræða, Lögmannafélagi Íslands og á vegum Ríkiskaupa. Dagmar lauk cand juris prófi frá HÍ 1994 og meistaranámi í sjávarútvegsfræðum frá lagadeild HÍ 2005. Hún hlaut lögmannsréttindi árið 2000.

Hildur Georgsdóttir er aðallögfræðingur Framkvæmdasýslu ríkisins. Hún starfaði sem lögmaður hjá Ríkiskaupum á árunum 2012-2020. Þar áður var hún löglærður fulltrúi hjá embætti Ríkislögreglustjóra. Hildur hefur tekið þátt í erlendu samstarfi um opinber innkaup, komið að gerð frumvarps til laga um opinber innkaup, sótt fjölda mörg námskeið erlendis um opinber innkaup og hefur sinnt kennslu og haldið fræðslufundi um opinber innkaup hér á landi. Hildur hefur jafnframt sinnt prófdæmingu í meistararitgerðum við lagadeild HÍ og Háskólans á Bifröst. Hildur lauk meistaraprófi í lögfræði frá lagadeild Háskólans í Reykjavík í janúar 2011. Hún hlaut lögmannsréttindi árið 2015.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Lög um opinber innkaup - samkeppni, gegnsæi og jafnræði

Verð
68600

<span style="font-size: 12px;color: #000000;" >&Aacute; n&aacute;mskei&eth;inu ver&eth;ur sko&eth;a&eth; hva&eth;a h&aelig;fiskr&ouml;fur m&aacute; gera til fyrirt&aelig;kja, hva&eth; ber a&eth; hafa &iacute; t&aelig;knil&yacute;singu og hvernig valforsendur eru leyfilegar &thorn;egar vali&eth; er &aacute; milli tilbo&eth;a. &THORN;&aacute; ver&eth;a mismunandi innkaupaferlar kynntir og hva&eth;a aflei&eth;ingar &thorn;a&eth; getur haft fyrir opinberan a&eth;ila ef innkaup eru ekki &iacute; samr&aelig;mi vi&eth; l&ouml;gin. Margar k&aelig;rur hj&aacute; k&aelig;runefnd &uacute;tbo&eth;sm&aacute;la fjalla um valforsendur og h&aelig;fiskr&ouml;fur og &thorn;v&iacute; er mikilv&aelig;gt a&eth; l&aelig;ra um &thorn;essi grundvallaratri&eth;i laganna.</span>