Fjarnámskeið

Leikskóli fyrir alla

Hagnýtar, einfaldar og jákvæðar aðferðir sem bæta hegðun og líðan barna og starfsfólks
Verð 54.900 kr.
Í gangi

Þri. 27. og fös. 30. sept. og fim. 6. okt. kl. 8:30 - 11:00 (3x)

7.5 klst.

Elísa Guðnadóttir sálfræðingur

Námskeiðið fer fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námskeið

Leikskóli á að vera fyrir alla, óháð þjóðerni, þroska og hegðun. Starfsfólk leikskóla þarf því að geta mætt ólíkum þörfum barna, aðlagað umhverfið að börnunum og tekist á við hegðunar- og tilfinningavanda á árangursríkan hátt. Á þessu námskeiði læra þátttakendur hagnýtar, einfaldar og jákvæðar aðferðir til að koma til móts við mismunandi þarfir barna í leikskólanum. Kynntar verða aðferðir sem gagnast einstaka börnum, litlum hópum og deild/leikskóla í heild, eru auðveldar í framkvæmd og hafa það markmið að bæta hegðun og auka vellíðan.

Námskeiðið samanstendur af fyrirlestri, sýnidæmum, verkefnavinnu og umræðum. Kynntar verða aðferðir meðal annars til að skipuleggja umhverfið, mæta hreyfi- og snertiþörf barna með ADHD og skyldar raskanir, kenna félagsfærni og fyrirbyggja og takast á við erfiða hegðun og mótþróa á einfaldan hátt. Aðferðirnar verða settar í samhengi meðal annars með umfjöllun um samsetningu barnahópsins og um eðli hegðunar. Þátttakendum gefst færi á að æfa sig milli kennsludaga og í verkefnavinnu og fá endurgjöf og ráðleggingar eftir þörfum. Markmiðið er að hver og einn tileinki sér að minnsta kosti 2 til 5 aðferðir til að bæta hegðun og auka vellíðan barna og starfsfólks í leikskólanum.

Á námskeiðinu er fjallað um

Hvers vegna það er þörf á fræðslu um hagnýtar aðferðir í leikskólastarfi.
Eðli hegðunar og áætlun til að takast á við erfiða hegðun barna.
Hvernig skipulag umhverfis og notkun sjónræns áreitis getur aukið líkur á æskilegri hegðun, bætt líðan og veitt börnum tækifæri á að þroskast eðlilega.
Hvað gagnast best til að fá börn til samvinnu.
Hagnýtar aðferðir til að fyrirbyggja og takast á við erfiða hegðun einstaklinga, hópa og barnahópsins í heild.

Ávinningur þinn

Aukinn skilningur og ný sýn á samsetningu barnahópsins og hvers vegna erfið hegðun breytist ekki heldur versnar og stigmagnast ef ekkert er gert.
Aukinn skilningur á hverju er hægt að breyta í eigin hegðun og umhverfinu til gera börnin betur í stakk búin til að taka þátt í öllu leikskólastarfinu og þroskast eðlilega.
Lærir hvernig er hægt að gera áætlun um íhlutun fyrir erfiða hegðun hjá einstaka börnum og leiðir til að fyrirbyggja og takast á við mótþróa.
Lærir hvernig er hægt að koma til móts við hreyfi- og snertiþörf nemenda með ADHD, einhverfu og skildar raskanir.

Fyrir hverja

Starfsfólk leikskóla. Námskeiðið getur einnig nýst starfsfólki grunnskóla sem kemur að kennslu í 1. og 2. bekk.
Ráðgjafa sveitafélaga sem veita ráðgjöf til starfsfólks leikskóla eða á yngsta stigi í grunnskóla.

Nánar um kennara

Elísa Guðnadóttir er sálfræðingur með BA og Cand.psych. gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands. Elísa vann á Þjónustumiðstöð Breiðholts frá 2009 til 2017 við greiningar og ráðgjöf til foreldra og kennara leikskóla- og grunnskólabarna vegna þroskafrávika og hegðunar- og tilfinningavanda barna og unglinga. Elísa hefur starfað á Sálstofunni frá árinu 2017 í meðferðarvinnu með börn, unglinga og foreldra þeirra með áherslu á atferlismeðferð og hugræna atferlismeðferð. Að auki hefur hún haldið fjölda námskeiða meðal annars um hegðunarstjórnun og leiðir til að takast á við tilfinningavanda barna og unglinga. Elísa lauk Sérnámi í hugrænni atferlismeðferð hjá Endurmenntun Háskóla Íslands vorið 2019.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Leikskóli fyrir alla

Verð
54900

<span class="fm-plan">Leiksk&oacute;li &aacute; a&eth; vera fyrir alla, &oacute;h&aacute;&eth; &thorn;j&oacute;&eth;erni, &thorn;roska og heg&eth;un. Starfsf&oacute;lk leiksk&oacute;la &thorn;arf &thorn;v&iacute; a&eth; geta m&aelig;tt &oacute;l&iacute;kum &thorn;&ouml;rfum barna, a&eth;laga&eth; umhverfi&eth; a&eth; b&ouml;rnunum og tekist &aacute; vi&eth; heg&eth;unar- og tilfinningavanda &aacute; &aacute;rangursr&iacute;kan h&aacute;tt. &Aacute; &thorn;essu n&aacute;mskei&eth;i l&aelig;ra &thorn;&aacute;tttakendur hagn&yacute;tar, einfaldar og j&aacute;kv&aelig;&eth;ar a&eth;fer&eth;ir til a&eth; koma til m&oacute;ts vi&eth; mismunandi &thorn;arfir barna &iacute; leiksk&oacute;lanum. Kynntar ver&eth;a a&eth;fer&eth;ir sem gagnast einstaka b&ouml;rnum, litlum h&oacute;pum og deild/leiksk&oacute;la &iacute; heild, eru au&eth;veldar &iacute; framkv&aelig;md og hafa &thorn;a&eth; markmi&eth; a&eth; b&aelig;ta heg&eth;un og auka vell&iacute;&eth;an.</span>