Fjarnámskeið

Leikskóli fyrir alla

- hagnýtar, einfaldar og jákvæðar aðferðir sem bæta hegðun og líðan barna og starfsfólks - FJARNÁMSKEIÐ
Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 26. janúar
Almennt verð 61.500 kr. 55.900 kr.

Mán. 5., fim. 8. og mán. 12. feb. kl. 8:30 - 11:00 (3x)

7.5 klst.

Elísa Guðnadóttir, sálfræðingur

Námskeiðið fer fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námskeið

Leikskóli á að vera fyrir alla, óháð þjóðerni, þroska og hegðun. Starfsfólk leikskóla þarf því að geta mætt ólíkum þörfum barna, aðlagað umhverfið að börnunum og tekist á við hegðunar- og tilfinningavanda á árangursríkan hátt. Á þessu námskeiði læra þátttakendur hagnýtar, einfaldar og jákvæðar aðferðir til að koma til móts við mismunandi þarfir barna í leikskólanum.

Kynntar verða aðferðir sem gagnast einstaka börnum, litlum hópum og deild/leikskóla í heild, eru auðveldar í framkvæmd og hafa það markmið að bæta hegðun og auka vellíðan.

Námskeiðið samanstendur af fyrirlestri, sýnidæmum, verkefnavinnu og umræðum. Kynntar verða aðferðir meðal annars til að skipuleggja umhverfið, mæta hreyfi- og snertiþörf barna með ADHD og skyldar raskanir, kenna félagsfærni, efla sjálfstraust og fyrirbyggja og takast á við erfiða hegðun og mótþróa á einfaldan hátt. Aðferðirnar verða settar í samhengi meðal annars með umfjöllun um samsetningu barnahópsins og um eðli hegðunar. Þátttakendum gefst færi á að æfa sig í að kortleggja vanda barns, gera áætlun um notkun aðferða, fá ráðleggingar um notkun þeirra og skoða kennslugögn. Markmiðið er að hver og einn tileinki sér að minnsta kosti tvær til fimm aðferðir til að bæta hegðun og auka vellíðan barna og starfsfólks í leikskólanum.

Á námskeiðinu er fjallað um

Hvers vegna það er þörf á fræðslu um hagnýtar aðferðir í leikskólastarfi.
Eðli hegðunar og áætlun til að takast á við erfiða hegðun barna.
Hvernig skipulag umhverfis og notkun sjónræns áreitis getur aukið líkur á æskilegri hegðun, bætt líðan og veitt börnum tækifæri á að þroskast eðlilega.
Hvað gagnast best til að fá börn til samvinnu.
Hagnýtar aðferðir til að fyrirbyggja og takast á við erfiða hegðun einstaklinga, hópa og barnahópsins í heild.

Ávinningur þinn

Aukinn skilningur og ný sýn á samsetningu barnahópsins og hvers vegna erfið hegðun breytist ekki heldur versnar og stigmagnast ef ekkert er gert.
Aukinn skilningur á hverju er hægt að breyta í eigin hegðun og umhverfinu til gera börnin betur í stakk búin til að taka þátt í öllu leikskólastarfinu og þroskast eðlilega.
Lærir hvernig er hægt að gera áætlun um íhlutun fyrir erfiða hegðun hjá einstaka börnum og leiðir til að fyrirbyggja og takast á við mótþróa.
Lærir hvernig er hægt að koma til móts við hreyfi- og snertiþörf nemenda með ADHD, einhverfu og skildar raskanir.

Fyrir hverja

Námskeiðið er ætlað starfsfólki leikskóla. Það getur einnig nýst starfsfólki grunnskóla sem kemur að kennslu í 1. og 2. bekk. Námskeiðið er einnig upplagt fyrir ráðgjafa sveitarfélaga sem veita ráðgjöf til starfsfólks leikskóla.

Nánar um kennara

Elísa Guðnadóttir útskrifaðist með kandídatspróf í sálfræði frá Háskóla Íslands árið 2008 og úr Sérnámi í hugrænni atferlismeðferð frá Endurmenntun Háskóla Íslands árið 2019. Elísa starfaði á Þjónustumiðstöð Breiðholts frá árinu 2009 til 2017 við greiningar á þroska, hegðun og líðan barna og unglinga og ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leik- og grunnskóla. Elísa starfaði á Sálstofunni ehf. frá árinu 2017 til ársins 2023. Þar sinnti hún meðferð, ráðgjöf og greiningum vegna hegðunar- og tilfinningavanda barna og unglinga ásamt því að sinna námskeiðahaldi fyrir börn, foreldra og starfsfólk leik- og grunnskóla. Hún hefur nú verið ráðin sem ráðgjafi við tengiliði leikskóla hjá Kópavogsbæ frá ágúst 2023.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Leikskóli fyrir alla

Verð
61500

<span style="font-size: 12px;" >Leiksk&oacute;li &aacute; a&eth; vera fyrir alla, &oacute;h&aacute;&eth; &thorn;j&oacute;&eth;erni, &thorn;roska og heg&eth;un. Starfsf&oacute;lk leiksk&oacute;la &thorn;arf &thorn;v&iacute; a&eth; geta m&aelig;tt &oacute;l&iacute;kum &thorn;&ouml;rfum barna, a&eth;laga&eth; umhverfi&eth; a&eth; b&ouml;rnunum og tekist &aacute; vi&eth; heg&eth;unar- og tilfinningavanda &aacute; &aacute;rangursr&iacute;kan h&aacute;tt. &Aacute; &thorn;essu n&aacute;mskei&eth;i l&aelig;ra &thorn;&aacute;tttakendur hagn&yacute;tar, einfaldar og j&aacute;kv&aelig;&eth;ar a&eth;fer&eth;ir til a&eth; koma til m&oacute;ts vi&eth; mismunandi &thorn;arfir barna &iacute; leiksk&oacute;lanum.</span>