Fjarnámskeið

Sjóðstreymi - vanmetni kaflinn í ársreikningnum

Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 10. nóvember
Almennt verð 39.500 kr. 35.900 kr.

Ekki missa af spennandi námskeiðum! Skráðu þig á póstlista Endurmenntunar HÍ!

Mið. 20. nóv kl. 8:30 - 12:30

4 klst.

Bjarni Frímann Karlsson, f.v. lektor við Viðskiptafræðideild HÍ

Námskeiðið fer fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námskeið

Námskeiðið fjallar um yngsta og oft vanmetinn kafla ársreikningsins, <i>sjóðstreymi</i>. Sjóðstreymið skýrir frá breytingum á handbæru fé félagsins á meðan rekstrarreikningurinn greinir afkomuna á reikningstímabilinu.

Ótal rannsóknir hafa leitt í ljós að sjóðstreymi getur fyrr gefið vísbendingar um erfiðleika í rekstri félags heldur en rekstrarreikningurinn gerir.

Meðan rekstrarreikningurinn gerir grein fyrir tekjum og gjöldum á reikningstímabilinu þá gerir sjóðstreymið grein fyrir innborgunum og útborgunum á sama tímabili. Þannig er það strangari prófsteinn á árangur af starfsemi félagsins. Stjórnendur hafa minna svigrúm til framsetningar á matskenndum stærðum í starfseminni. Lykilstærð sem fæst úr sjóðstreyminu er handbært fé frá rekstri. Forvitnilegt er að bera þessa stærð saman við niðurstöðutölu rekstrarreikningsins, sem kallast hagnaður (tap). Til lengri tíma litið eiga þessar stærðir að haldast í hendur. Oft er samt misbrestur á því.

Á námskeiðinu er fjallað um

Tilkomu sjóðstreymis sem kafla í ársreikningnum. Sögulega fróðleiksmola.
Tilganginn með sjóðstreymi og samhengi þess við rekstrar- og efnahagsreikning.
Form sjóðstreymis og uppbyggingu. Tvær mismunandi aðferðir við framsetninguna.
Gagnsemi af sjóðstreyminu.
Dæmi úr ársreikningum nokkurra félaga.
Smáverkefni í gerð sjóðstreymis leyst.

Ávinningur þinn

Dýpri skilningur á innihaldi ársreiknings.
Hættir að trúa á rekstrarreikninginn sem stóra-sannleik.
Betri skilningur á muninum á tekjum og gjöldum annars vegar og innborgunum og útborgunum hins vegar.
Skilningur á takmörkunum hinnar títtnefndu kennitölu EBITDA.

Fyrir hverja

Ætlað þeim sem eru þokkalega læsir á ársreikninga, en ekki vel að sér í gerð og uppbyggingu sjóðstreymis. Hentar ekki þeim sem hafa ekki innsýn í reikningsskil og eðli bókhalds.

Nánar um kennara

Bjarni Frímann Karlsson f.v. lektor í reikningshaldi og endurskoðun við Viðskiptafræðideild HÍ frá 2005.

Aðrar upplýsingar

Fyrirvari
Ef óviðráðanlegar aðstæður, s.s. sóttvarnarreglur, koma í veg fyrir að hefðbundin kennsla geti farið fram í húsnæði Endurmenntunar á auglýstum námskeiðstíma verður brugðist við með því að:
Afæra námskeiðið og kynna skráðum þátttakendum nýjar dagsetningar með eins góðum fyrirvara og unnt er,
eða
Bkenna námskeiðið sem fjarnámskeið í gegnum ZOOM á áður auglýstum tíma.

Komi til ofangreindra breytinga fá skráðir þátttakendur allar nauðsynlegar upplýsingar sendar í tölvupósti og geta þeir þá tekið ákvörðun um skráningu sína í ljósi breyttra forsenda.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Sjóðstreymi - vanmetni kaflinn í ársreikningnum

Verð
39500

<span class="fm-plan">N&aacute;mskei&eth;i&eth; fjallar um yngsta og oft vanmetinn kafla &aacute;rsreikningsins, &lt;i></span><span class="fm-italic">sj&oacute;&eth;streymi&lt;/i></span><span class="fm-plan">. Sj&oacute;&eth;streymi&eth; sk&yacute;rir fr&aacute; breytingum &aacute; handb&aelig;ru f&eacute; f&eacute;lagsins &aacute; me&eth;an rekstrarreikningurinn greinir afkomuna &aacute; reikningst&iacute;mabilinu.</span>