Staðnámskeið

Greining ársreikninga

Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 27. október
Almennt verð 72.500 kr. 65.900 kr.

Ekki missa af spennandi námskeiðum! Skráðu þig á póstlista Endurmenntunar HÍ!

Mið. 6., fös. 8., og mán. 11. nóv. kl. 9:00 - 12:00

9 klst.

Bjarni Frímann Karlsson, fv. lektor við Viðskiptafræðideild HÍ

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Viðskiptalífið á mikið undir því að reikningsskil félaga séu trúverðug og endurspegli þann veruleika sem þau starfa í. Hvað segja ársreikningar félaganna okkur? Eins má spyrja: hvað segja þeir okkur ekki?

Námskeiðinu er ætlað að taka á báðum þessum sjónarhornum og leitast við að ljá þátttakendum notadrjúg verkfæri til að ljúka upp leyndardómum reikningsskilanna.

Fjallað er um helstu aðferðir við greiningu ársreikninga og hvaða ólíkum tilgangi þær þjóna. Urmull kennitalna verður skoðaður og bent á notagildi þeirra og jafnframt takmarkanir. Dæmi verða tekin úr ársreikningum íslenskra félaga. Mikið er lagt upp úr að þátttakendur treysti kennitölum ekki í blindni, heldur geri sér grein fyrir því hvað þær mæla og hvað getur skekkt boðskap þeirra.

Á námskeiðinu er fjallað um

Samhengið milli kaflanna í ársreikningnum.
Lóðrétta og lárétta greiningu.
Kennitölugreiningu: veltuhraðahlutföll, greiðslugetu til skemmri og lengri tíma, arðsemishlutföll, markaðsvirðishlutföll.

Ávinningur þinn

Þekking á ótal kennitölum og geta til að reikna þær út, eða sannreyna.
Betri skilningur á ársreikningum félaga.
Trúir ekki í blindni á birtar upplýsingar um árangur af starfsemi félaga.
Innsýn í orðaforðann sem notaður er á fjármálamarkaði og skilningur á hugtökunum sem þar er beitt.

Fyrir hverja

Reiknað er með að þátttakendur séu læsir á ársreikninga, þ.e. hafi góðan skilning á eðli þeirra og formi. Námskeiðið er beint framhald af námskeiðinu Lestur ársreikninga.

Nánar um kennara

Bjarni Frímann Karlsson f.v. lektor í reikningshaldi og endurskoðun við Viðskiptafræðideild HÍ frá 2005.

Aðrar upplýsingar

Veitið athygli: Þeir sem sækja bæði Lestur ársreikninga og Greining ársreikninga fá 20% afslátt af hinu síðara.

Þetta námskeið uppfyllir endurmenntunarskyldu þeirra sem hafa prófréttindi í verðbréfaviðskiptum - samsvarar 2 klst.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Greining ársreikninga

Verð
72500

<span class="fm-plan">Vi&eth;skiptal&iacute;fi&eth; &aacute; miki&eth; undir &thorn;v&iacute; a&eth; reikningsskil f&eacute;laga s&eacute;u tr&uacute;ver&eth;ug og endurspegli &thorn;ann veruleika sem &thorn;au starfa &iacute;. Hva&eth; segja &aacute;rsreikningar f&eacute;laganna okkur? Eins m&aacute; spyrja: hva&eth; segja &thorn;eir okkur ekki?</span>