Jákvæð sálfræði

- nám á framhaldsstigi háskóla
Verð 1.335.000 kr.

Námið hefst 16. sept. 2024 og lýkur með útskrift í júní 2025

Kennarar eru bæði innlendir og erlendir sérfræðingar og háskólakennarar á fræðasviðinu.

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námsbraut

ATH! Umsóknarfrestur er liðinn.

Námið er haldið í samstarfi við Menntavísindasvið HÍ og samsvarar 60 ECTS einingum.

Í náminu er hugmyndafræði og nálgun jákvæðrar sálfræði og velsældarvísinda kynnt þannig að nemendur geti nýtt sér hana bæði í einkalífi og starfi. Námið veitir víðtæka þekkingu á jákvæðri sálfræði sem fræðigrein og kynnir fyrir nemendum þau tækifæri sem felast í því að skoða styrkleika umfram veikleika og byggja á því sem vel er gert í stað þess sem fer úrskeiðis.

Markmið

Að námi loknu eiga nemendur meðal annars að:

Hafa þekkingu á fræðilegri þróun jákvæðrar sálfræði og tengslum hennar við önnur fræðasvið.
Þekkja helstu áhrifaþætti fyrir hamingju og vellíðan.
Hafa þekkingu og færni til að kynna jákvæða sálfræði fyrir mismunandi markhópum.
Hafa grunnfærni í núvitund með samkennd (e. mindfulness self-compassion) og geta nýtt sér það í einkalífi og starfi.
Hafa góða þekkingu á jákvæðum sálfræðiíhlutunum (e. positive psychology intervention) og geta beitt gagnreyndum aðferðum jákvæðrar sálfræði til að auka vellíðan.
Hafa persónulega og faglega færni til að greina styrkleika og vinna með þá.
Þekkja undirstöðuatriði í markþjálfun (e. coaching) og geta nýtt verkfæri markþjálfunar til að ná betri árangri ásamt því að skilja hvernig nýta má hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði í markþjálfun.
Hafa innsýn í rannsóknarniðurstöður innan jákvæðrar sálfræði og lýðheilsu og geta hagnýtt þær á vettvangi.
Hafa þekkingu og færni til að þróa námskeið eða aðra íhlutun til að auka vellíðan einstaklinga eða hópa.
Geta mótað stefnu sem miðar að því að auka vellíðan á vinnustað, í skóla eða samfélagi.

Kennslufyrirkomulag

Námið skiptist í sex kennslulotur, sem hver um sig stendur frá mánudegi til föstudags, með viðveru frá kl. 9:00 – 16:00:

16. - 20. september
21. - 25. október
25. - 29. nóv
13. - 17. janúar
17. - 21. febrúar
17. - 21. mars
2. maí – málþing

Birt með fyrirvara um breytingar

Námsmat

Verkefni í náminu byggja á einstaklings- og hópvinnu sem eru unnin í og á milli námslota. Nemendur eru hvattir til að vinna hagnýt verkefni, t.d. skrifa greinar, þróa námsefni eða námskeið,vinna að stefnu eða aðgerðaráætlun, undirbúa fyrirlestra fyrir faghópa eða þróa önnur verkefni eða verkfæri (e. intervention) sem geta nýst þeim í lífi og starfi. Nemendur þurfa að skila verkefnum, standast próf og ljúka lokaverkefni.

Fagráð

Benedikt Jóhannsson, sérfræðingur í klínískri sálfræði.
Dr. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sálfræðingur, sviðsstjóri hjá Embætti landlæknis.
Dr. Edda Björk Þórðardóttir, PhD, sálfræðingur og lektor hjá Miðstöð í lýðheilsuvísindum.
Dr. Ingibjörg V. Kaldalóns, lektor á Menntavísindasviði HÍ.
Elva Björg Arnarsdóttir, verkefnastjóri hjá Endurmenntun HÍ.
Jóhanna Rútsdóttir, námsstjóri hjá Endurmenntun HÍ.

Fyrir hverja

Námið er ætlað þeim sem hafa áhuga á jákvæðri sálfræði, velsældarvísindum og faglegri nálgun á það að vinna með styrkleika, bæði fyrir eigin persónulegan þroska og annarra. Námið getur því nýst fagfólki sem starfar við eða hefur áhuga á að efla sig á sviði stjórnunar, þar með talið mannauðsstjórnunar og verkefnastjórnunar, kennslu, náms- og starfsráðgjafar, sálfræðiþjónustu, ráðgjafar eða heilsueflingar. Jafnframt getur námið nýst starfsfólki í annarri heilbrigðis- og félagsþjónustu eða hvar sem unnið er að því að skapa aðstæður fyrir einstaklinga og/eða stofnanir til að blómstra.

Inntökuskilyrði í námið er grunnmenntun á háskólastigi (BA, B.Ed., B.Sc. o.s.frv.) eða sambærileg menntun.

Umsókn

Umsóknir eru metnar af fagráði og með umsókninni þarf að fylgja:

Prófskírteini frá háskóla.
Ferilskrá (CV) er inniheldur náms- og starfsferil sem og aðrar upplýsingar sem stutt geta umsóknina.
Greinargerð þar sem umsækjandi tilgreinir ástæður fyrir námsvali og væntingar til námsins. Hámark greinargerðar er 1 – 1 ½ bls.

Greiðslufyrirkomulag

Hægt er að semja um greiðslufyrirkomulag áður en nám hefst. Nánari upplýsingar um greiðslufyrirkomulag má sjá hér.

Aðrar upplýsingar

Nánari upplýsingar um námið má finna í námsvísi (PDF).

Lánamöguleikar & styrkir

Námsbrautin er lánshæf hjá Menntasjóði námsmanna.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Jákvæð sálfræði

Verð
1335000