Jákvæð sálfræði

- diplómanám á meistarastigi
Verð 1.199.000 kr.

Fullbókað
Í gangi

Námið hefst 12. sept. 2022 og lýkur með útskrift í júní 2023

217 klst.

Kennarar eru bæði innlendir og erlendir sérfræðingar og háskólakennarar á fræðasviðinu.

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námsbraut

Námið er haldið í samstarfi við Menntavísindasvið HÍ og Miðstöð í lýðheilsuvísindum við HÍ.
Námið samsvarar 60 ECTS einingum.

Í náminu er hugmyndafræði og nálgun jákvæðrar sálfræði og velsældarvísinda kynnt þannig að nemendur geti nýtt sér hana bæði í einkalífi og starfi. Námið veitir víðtæka þekkingu á jákvæðri sálfræði sem fræðigrein og kynnir nemendum þau tækifæri sem felast í því að skoða styrkleika umfram veikleika og byggja á því sem vel er gert í stað þess sem fer úrskeiðis.

Markmið

Að námi loknu eiga nemendur meðal annars að:
- Hafa þekkingu á fræðilegri þróun jákvæðrar sálfræði og tengslum hennar við önnur fræðasvið.
- Þekkja helstu áhrifaþætti fyrir hamingju og vellíðan.
- Hafa þekkingu og færni til að kynna jákvæða sálfræði fyrir mismunandi markhópum.
- Hafa grunnfærni í núvitund með samkennd (e. Mindfulness self-compassion) og geta nýtt sér það í einkalífi og starfi.
- Hafa góða þekkingu á jákvæðum sálfræðiíhlutunum (e. Positive psychology intervention) og geta beitt gagnreyndum aðferðum jákvæðrar sálfræði til að auka vellíðan.
- Hafa persónulega og faglega færni til að greina styrkleika og vinna með þá.
- Þekkja undirstöðuatriði í markþjálfun (e. Coaching) og geta nýtt verkfæri markþjálfunar til að ná betri árangri ásamt því hvernig nýta megi hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði í markþjálfun.
- Hafa innsýn í rannsóknarniðurstöður innan jákvæðrar sálfræði og lýðheilsu og geta hagnýtt þær á vettvangi.
- Hafa þekkingu og færni til að þróa námskeið eða aðra íhlutun til að auka vellíðan einstaklinga eða hópa.
- Geta mótað stefnu sem miðar að því að auka vellíðan á vinnustað, í skóla eða samfélagi.

Kennslufyrirkomulag

Námið skiptist í sex kennslulotur, sem hver um sig stendur frá mánudegi til föstudags, með viðveru frá kl. 9:00 – 16:00:

12.-16. september
10.-14. október
14.-18. nóv
16.-20. janúar
13.-17. febrúar
20.-24. mars
5. maí – málþing

Námsmat

Verkefni í náminu byggja á einstaklings- og hópvinnu sem eru unnin í og á milli námslota. Nemendur eru hvattir til að vinna hagnýt verkefni, t.d. skrifa greinar, þróa námsefni, námskeið, undirbúa fyrirlestra fyrir faghópa eða vinna að stefnu, aðgerðaráætlun eða þróa önnur verkefni eða verkfæri (e. intervention) sem geta nýst þeim í lífi og starfi. Nemendur þurfa að skila verkefnum, standast próf og ljúka lokaverkefni.

Fagráð

Benedikt Jóhannsson, sérfræðingur í klínískri sálfræði.
Dr. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sálfræðingur, sviðstjóri hjá Embætti landlæknis og forseti evrópusamtaka um jákvæða sálfræði.
Dr. Edda Björk Þórðardóttir, nýdoktor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við HÍ.
Elva Björg Arnarsdóttir, verkefnastjóri hjá Endurmenntun HÍ.
Dr. Ingibjörg V. Kaldalóns, lektor á Menntavísindasviði HÍ.
Jóhanna Rútsdóttir, náms- og þróunarstjóri hjá Endurmenntun HÍ.
Rósa Björk Sigurðardóttir, verkefnastjóri hjá Endurmenntun HÍ.

Fyrir hverja

Námið er ætlað þeim sem hafa áhuga á jákvæðri sálfræði, velsældarvísindum og faglegri nálgun á því að vinna með styrkleika bæði fyrir eigin persónulegan þroska og annarra. Námið getur því nýst fagfólki sem starfar við eða hefur áhuga á að efla sig á sviði stjórnunar, þar með talið mannauðsstjórnunar og verkefnastjórnunar, kennslu, náms- og starfsráðgjafar, sálfræðiþjónustu, ráðgjöf, heilsueflingu, sem og við aðra heilbrigðis- og félagsþjónustu og hvar sem unnið er að því að skapa aðstæður fyrir einstaklinga og/eða stofnanir til að blómstra.

Inntökuskilyrði í námið er grunnmenntun á háskólastigi (BA, BEd, BSc. o.s.frv.) eða sambærileg menntun.

Umsókn

Umsóknir eru metnar af fagráði og með umsókninni þarf að fylgja:
- Prófskírteini frá háskóla með námsferilsyfirliti.
- Ferilskrá (CV) er inniheldur náms- og starfsferil sem og aðrar upplýsingar sem stutt geta umsóknina.
- Greinagerð þar sem umsækjandi tilgreinir ástæður fyrir námsvali og væntingar til námsins. Hámark greinargerðar er 1 – 1 ½ bls.

Greiðslufyrirkomulag

Hægt er að semja um greiðslufyrirkomulag áður en nám hefst. Nánari upplýsingar um greiðslufyrirkomulag má sjá hér.

Aðrar upplýsingar

Nánari upplýsingar um námið má finna í kennsluskrá (PDF).

Lánamöguleikar & styrkir

Námsbrautin er lánshæf hjá Menntasjóði námsmanna.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Jákvæð sálfræði

Verð
1199000