Upplýsingar vegna Covid-19 aðgengilegar hér

Fjármál og rekstur

Umsóknarfrestur til og með 19. janúar 2022 Verð 210.000 kr.

Námið er eitt misseri og hefst 28. janúar og er til 14. maí.

60 klst.

Bjarni Frímann Karlsson, viðskiptafræðingur og lektor við viðskiptafræðideild HÍ, Einar Birkir Einarsson, verkfræðingur með BSc og MSc í hljóðverkfræði frá Danmörku og Gísli Örn Bjarnhéðinsson, M.Sc. Rekstrarhagfræðingur

Námið fer fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námsbraut

Námslína um fjármál og rekstur, þar sem lögð er áhersla á arðsemi og val á mismunandi leiðum við ábyrga stjórnun fjármuna og stýringu verkefna.
Námið er eingöngu kennt sem fjarnám í rauntíma vormisserið 2022. Upptökur verða aðgengilegar eftir hverja kennslustund inni á sérstöku nemendasvæði sem nemendur fá aðgang að.

Mikilvægur hluti af hverju verkefni er að stýra fjármálum þess svo sem tekjum, kostnaði, áætlanagerð, greiningu, mati og vali á kostum.
Námið skiptist að mestu leyti í þrjá megin hluta.

1. Skipulag og stjórnun.
2. Bókhald og ársreikninga.
3. Fjármálastjórnun.

Náminu er ætlað að veita góða innsýn inn í þessa þrjá lykilþætti rekstrar.
Í náminu verður farið yfir greiningu og flokkun verkefna og hvernig mikilvæg verkefni eru meðhöndluð og stofnun verkefnahópa sem skila bestum árangri. Kenndur verður grunnur í Agile verkefnastjórnun með áherslu á Kanban og Scrum. Farið verður í fjárhagsáætlanir, kostnaðargreiningu, eftirlit, arðsemi og val á mismunandi leiðum. Nemendur fá innsýn í virðisgreiningu, núvirði, framtíðarvirði og áhrif þess á lok verkefnis. Kynntar verða fjármögnunarleiðir og þær tengdar við fjárhagsáætlanir, greiðsluáætlanir og áhættumat.

Lögð er áhersla á virka þátttöku nemenda og unnið verður að hagnýtu verkefni sem þátttakendur kynna í lok námskeiðsins. Hugað verður að vali á verkefni strax í upphafi námsins til að tengja sem best námsefnið við raunverulegt verkefni.

Markmið

• Að nemendur þekki helstu hugtök og kenningar í fjármálafræðum og kunni að beita þeim í daglegum rekstri.
• Að nemendur tileinki sér ábyrga stjórnun fjármuna við stýringu verkefna.
• Að nemendur þekki aðferðir við gerð fjárhagsáætlana, kostnaðargreininga og nýti þær við ákvarðanatöku.
• Að nemendur þekki uppbyggingu ársreiknings og kunni að lesa úr mikilvægum upplýsingum.
• Að nemendur öðlist færni í áætlanagerð og þekki muninn á aðfangamiðaðri og árangursmiðaðri rekstraráætlun.
• Að nemendur hafi þekkingu á helstu aðferðum verkefnastjórnunar ásamt ferlum og ferlastjórnun.
• Að nemendur þekki árangursríkar leiðir til markmiðasetningar, áætlun um framvindu og eftirlit með árangri verkefna.

Kennslufyrirkomulag

Kennt er aðra hverja helgi, á föstudögum kl. 16:30 - 19:30 og laugardögum kl. 9:00 - 12:00. Kennt er lengur laugardagana 29. jan. og 12. feb., 9.apr. og 14. maí. frá kl. 9:00 - 15:30. Þá laugardaga sem kennt er til kl. 15:30 er staðlota og þá er mikilvægt að nemendur mæti allir í rauntíma í gegnum zoom.

Upplýsingar um kennsludaga er að finna í kennsluáætlun (PDF).
Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um ófyrirsjáanlegar breytingar.

Fjarnám

Kennsla fer fram í gegnum Zoom í rauntíma. Hægt er að hlusta á upptökur eftir að kennslustund lýkur.

Fyrir hverja

Námið er ætlað þeim sem vilja öðlast hagnýta þekkingu á sviði fjármála og stýringar verkefna og þurfa að halda utan um kostnað og nýtingu fjármagns. Námið er hugsað fyrir aðila sem hafa ekki endilega menntun á sviði viðskipta en eru að taka skref eða aukna ábyrgð í þá átt. Námið nýtist einnig vel fyrir þá sem vilja kynna sér þennan vettvang og öðlast meiri skilning á fjármálum og rekstri.

Greiðslufyrirkomulag

Hægt er að semja um greiðslufyrirkomulag, meðal annars með kortaláni til allt að 36 mánaða.

Allar nánari upplýsingar varðandi greiðslufyrirkomulag gefur Jóhanna Árnadóttir gjaldkeri í síma 525-5295 eða á netfangið: jarnadottir@hi.is

Aðrar upplýsingar

Nánari upplýsingar um námið og kennara má finna í kennsluskrá (PDF).

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Fjármál og rekstur

Verð
210000

<span class="fm-plan">N&aacute;msl&iacute;na um fj&aacute;rm&aacute;l og rekstur, &thorn;ar sem l&ouml;g&eth; er &aacute;hersla &aacute; ar&eth;semi og val &aacute; mismunandi lei&eth;um vi&eth; &aacute;byrga stj&oacute;rnun fj&aacute;rmuna og st&yacute;ringu verkefna.<br/>N&aacute;mi&eth; er eing&ouml;ngu kennt sem fjarn&aacute;m &iacute; raunt&iacute;ma vormisseri&eth; 2022. Uppt&ouml;kur ver&eth;a a&eth;gengilegar eftir hverja kennslustund inni &aacute; s&eacute;rst&ouml;ku nemendasv&aelig;&eth;i sem nemendur f&aacute; a&eth;gang a&eth;.</span>