Nám til löggildingar fasteigna- og skipasala

Í gangi

Námið er tvö ár, kennsla hefst 23. ágúst 2023 og lýkur með útskrift í júní 2025.

Fjölmargir kennarar/fyrirlesarar koma að náminu. Hver þeirra er sérfræðingur á sínu sviði.

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námsbraut

Námið er hafið.

Í samstarfi við lagadeild Háskóla Íslands og byggir á lögum um sölu fasteigna og skipasölu nr. 70/2015.
Námið samsvarar 90 ECTS einingum.

Réttindanám til löggildingar fasteigna- og skipasala er fjögurra missera námsbraut sem undirbýr þá sem vilja starfa við sölu fasteigna og skipa.

Markmið

Að nemendur öðlist þá þekkingu og færni sem nauðsynleg er til að standast próf til löggildingar um sölu fasteigna- og skipa.
Að nemendur öðlist fræðilega þekkingu og faglega kunnáttu og hæfni til að takast á við alla þætti innan fasteigna- og skipasölu.

Kennslufyrirkomulag

Alla jafna er eitt námskeið kennt í einu og því lýkur með prófi og/eða verkefni áður en næsta námskeið hefst. Kennsla fer fram tvisvar í viku, á miðvikudegi kl. 12:30 - 15:30/16:00 og laugardegi kl. 12:30 - 15:30. Kennsla fer fram í fyrirlestraformi.

Námsmat

Námsmat námskeiða byggir á verkefnavinnu og prófum. Ekki er gerð krafa um viðveru í náminu, nema í einu námskeiði sem kennt er á fjórða misseri.

Fagráð

Áslaug Björt Guðmundardóttir, verkefnastjóri hjá EHÍ
Eyvindur G. Gunnarsson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands
Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala
Jóhanna Rútsdóttir, náms- og þróunarstjóri hjá EHÍ
Rósa Björk Sigurðardóttir, verkefnastjóri hjá EHÍ
Þórey Ólafsdóttir, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Fyrir hverja

Námið er fyrir þá sem ætla sér að verða löggiltir fasteigna- og skipasalar og aðra þá sem vilja öðlast meiri þekkingu á þessu sviði. Inntökuskilyrði í nám til löggildingar fasteigna- og skipasala er stúdentspróf eða sambærileg menntun – a.m.k. af þrepi 3 í hæfniramma um íslenska menntun.

Skilyrði þess að geta öðlast löggildingu sem fasteigna- og skipasali eru tilgreind í 3. gr. laga nr. 70 frá 2015.

Umsókn

Umsóknir eru metnar af fagráði. Með umsókn þarf að fylgja:

Prófskírteini.
Ferilskrá (CV) er inniheldur náms- og starfsferil.
Aðrar upplýsingar sem stutt geta umsóknina.

Greiðslufyrirkomulag

Hægt er að semja um greiðslufyrirkomulag áður en nám hefst. Nánari upplýsingar um greiðslufyrirkomulag má sjá hér.

Aðrar upplýsingar

Nánari upplýsingar um námið má finna í námsvísi (PDF).

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Nám til löggildingar fasteigna- og skipasala

Verð
1450000