Stað- og fjarnámskeið

Ferðaþjónusta og áhrif ferðamennsku

Skráning til og með 28. febrúar Verð 115.100 ISK

Þri. og fim. 28. feb. - 28. mars. kl. 17:00 - 19:55 (8x)

24 klst.

Guðmundur Björnsson, aðjúnkt í ferðamálafræði og leiðsögumaður

Endurmenntun, Dunhaga 7

Námskeið

Fjallað verður um upphaf og þróun ferðamennsku og ferðalaga í heiminum og á Íslandi. Farið verður yfir lykilhugtök og kenningar í ferðamálafræðum. Nemendur munu fá innsýn í hegðun ferðamanna, upplifun þeirra og eftir hverju ferðalangar eru að sækjast á ferðalögum. Kynnt verða markaðsmál, söluferlar og starfsumhverfi ferðaþjónustu. Hugtakið þolmörk ferðamennsku verður skoðað og áhrif ferðamennsku á umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Fjallað verður um mismunandi tegundir ferðamennsku og um samspil manns og umhverfis. Sérstök áhersla verður lögð á ábyrga ferðamennsku og rætt um möguleika á að þróa slíka ferðamennsku hér á landi í ljósi skipulagningar og stjórnunar. Fjallað verður um sögu náttúruverndar, gefin innsýn í náttúrusiðfræði og viðhorf og rætt um umgengni ferðamanna við náttúruna. Kynnt verða helstu atriði sem huga þarf að við stofnun, reksturs og markaðssetningu lítils ferðaþjónustufyrirtækis. Loks verður fjallað um gerð öryggisáætlana.

Á námskeiðinu er fjallað um

Saga ferðamennsku.
Grunnhugtök í ferðamálafræði og ferðaþjónustu í tölum.
Áfangastaðir og áhrif ferðamennsku.
Þolmörk ferðamennsku. Sambúð ferðaþjónustu og virkjana.
Ábyrg sjálfbær ferðamennska, skipulag og stjórnun.
Umhverfisvitund, siðfræði og stjórnun.
Stofnun og rekstur ferðaþjónustufyrirtækis.
Ferðaþjónusta og samfélagsmiðlar.

Ávinningur þinn

Þekking á helstu hugtök og kenningar í ferðamálafræðum.
Geta til að skilgreina helstu markhópa ferðaþjónustu og væntingar þeirra.
Geta til að greina upplýsingar og viðhaldið þekkingu þinni um ferðamennsku meðal annars með því að nýta sér helstu tölulegar upplýsingaveitur og gagnasöfn.
Þekkir samspil ferðamennsku og umhverfis.
Þekkir ábyrgð leiðsögumanna í starfi með tilliti til þátta sem geta haft neikvæð áhrif á ferðamennsku.
Þekkir þróun umhverfisstjórnunar í ferðamennsku erlendis og hérlendis.
Þekkir muninn á siðfræði ferðamennsku og umhverfissiðfræði.
Þekkir hvað þarf til að stofna og reka lítið ferðaþjónustufyrirtæki.
Lærir að gera öryggisáætlun.

Námsmat

Þátttakendur hafa val um að þreyta námsmat sem byggir á stuttum könnunum, pistlum og verkefnum. Með því að ljúka námsmati hefur þátttakandi möguleika á að fá námskeiðið metið inn í leiðsögunámi Endurmenntunar.

Fjarnám

Námskeiðið er bæði hægt að sækja í staðnámi og fjarnámi. Fyrirlestrar eru teknir upp og nemendur geta hlustað á upptökur þegar þeim hentar.

Fyrir hverja

Fyrir alla áhugasama um ferðaþjónustu. Námskeiðið er tilvalið til endurmenntunar leiðsögumanna.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Ferðaþjónusta og áhrif ferðamennsku

Verð
115100

<span class="fm-plan">Fjalla&eth; ver&eth;ur um upphaf og &thorn;r&oacute;un fer&eth;amennsku og fer&eth;alaga &iacute; heiminum og &aacute; &Iacute;slandi. Fari&eth; ver&eth;ur yfir lykilhugt&ouml;k og kenningar &iacute; fer&eth;am&aacute;lafr&aelig;&eth;um. Nemendur munu f&aacute; inns&yacute;n &iacute; heg&eth;un fer&eth;amanna, upplifun &thorn;eirra og eftir hverju fer&eth;alangar eru a&eth; s&aelig;kjast &aacute; fer&eth;al&ouml;gum. Kynnt ver&eth;a marka&eth;sm&aacute;l, s&ouml;luferlar og starfsumhverfi fer&eth;a&thorn;j&oacute;nustu. Hugtaki&eth; &thorn;olm&ouml;rk fer&eth;amennsku ver&eth;ur sko&eth;a&eth; og &aacute;hrif fer&eth;amennsku &aacute; umhverfi, samf&eacute;lag og efnahagsl&iacute;f. Fjalla&eth; ver&eth;ur um mismunandi tegundir fer&eth;amennsku og um samspil manns og umhverfis. S&eacute;rst&ouml;k &aacute;hersla ver&eth;ur l&ouml;g&eth; &aacute; &aacute;byrga fer&eth;amennsku og r&aelig;tt um m&ouml;guleika &aacute; a&eth; &thorn;r&oacute;a sl&iacute;ka fer&eth;amennsku h&eacute;r &aacute; landi &iacute; lj&oacute;si skipulagningar og stj&oacute;rnunar. Fjalla&eth; ver&eth;ur um s&ouml;gu n&aacute;tt&uacute;ruverndar, gefin inns&yacute;n &iacute; n&aacute;tt&uacute;rusi&eth;fr&aelig;&eth;i og vi&eth;horf og r&aelig;tt um umgengni fer&eth;amanna vi&eth; n&aacute;tt&uacute;runa. Kynnt ver&eth;a helstu atri&eth;i sem huga &thorn;arf a&eth; vi&eth; stofnun, reksturs og marka&eth;ssetningu l&iacute;tils fer&eth;a&thorn;j&oacute;nustufyrirt&aelig;kis. Loks ver&eth;ur fjalla&eth; um ger&eth; &ouml;ryggis&aacute;&aelig;tlana. </span>