Upplýsingar vegna Covid-19 aðgengilegar hér

Staðnámskeið

Skipulag og hönnun

– sálfræðileg áhrif umhverfis og bygginga á líðan fólks
Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 8. janúar
Almennt verð 31.200 kr. 28.300 kr.

Þri. 18. jan. kl. 13:00 - 16:30

3.5 klst.

Páll Jakob Líndal, doktor í umhverfissálfræði og aðjúnkt við sálfræðideild HÍ

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Á námskeiðinu verður rætt um áhrif náttúru og byggðs umhverfis á líðan fólks og hvernig megi bæta gæði umhverfis og þannig stuðla að vellíðan og bættri heilsu. Námskeiðið er ætlað hönnuðum sem vilja auka þekkingu sína á því hvernig megi hanna manngert umhverfi sem eykur vellíðan og heilsu fólks.

Á námskeiðinu verður lögð áhersla á að kynna, skoða og ræða áhrif náttúru og byggðs umhverfis á andlega, líkamlega og félagslega líðan fólks út frá umhverfissálfræði. Umhverfissálfræði er víðfeðm og mjög rísandi grein innan sálfræðinnar. Hún hefur ótalmarga snertifleti og hefur því nýst afar vel í þverfaglegri vinnu af ýmsu tagi.

Tilgangur námskeiðsins er að vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi sálrænna áhrifa umhverfisins í hinu daglega amstri og sýna hvernig nýta megi þá þekkingu sem skapast hefur innan umhverfissálfræði á síðustu áratugum, til sköpunar á manneskjulegu og hagstæðu umhverfi sem skilar sé í aukinni vellíðan og bættri heilsu þeirra sem þar dvelja.

Lögð verður áhersla á umræður og skoðanaskipti, og leitast verður eftir fremsta megni að ræða málin út frá íslenskum veruleika.

Á námskeiðinu er fjallað um

Samspil umhverfis, streitu og sálfræðilegrar endurheimtar.
Sálræn áhrif byggðs umhverfis; umlyking og fjölbreytileiki, mælikvarði og hlutföll, menning og staðarandi.
Sálræn áhrif náttúru og grænna svæða.

Ávinningur þinn

Aukinn skilningur og vitund um sálfræðileg áhrif umhverfis og samspil fólks og umhverfis.
Aukinn skilningur á af hverju mikilvægt er að huga með markvissari hætti að sálfræðilegum áhrifum umhverfis þegar kemur að skipulagi og hönnun umhverfis.
Aukin þekking á hvað má gera til að auka sálræn gæði umhverfis.

Fyrir hverja

Námskeiðið er ætlað hönnuðum sem vilja auka þekkingu sína á því hvernig megi hanna manngert umhverfi sem eykur vellíðan og heilsu þeirra sem þar dvelja. Þá nýtist námskeiðið öllum þeim sem áhuga hafa á sálfræðilegu samspili fólks og umhverfis og vilja kynna sér umhverfissálfræði betur.

Aðrar upplýsingar

Fyrirvari
Ef óviðráðanlegar aðstæður, s.s. sóttvarnarreglur, koma í veg fyrir að hefðbundin kennsla geti farið fram í húsnæði Endurmenntunar á auglýstum námskeiðstíma verður brugðist við með því að:
A – færa námskeiðið og kynna skráðum þátttakendum nýjar dagsetningar með eins góðum fyrirvara og unnt er,
eða
B kenna námskeiðið sem fjarnámskeið í gegnum ZOOM á áður auglýstum tíma.

Komi til ofangreindra breytinga fá skráðir þátttakendur allar nauðsynlegar upplýsingar sendar í tölvupósti og geta þeir þá tekið ákvörðun um skráningu sína í ljósi breyttra forsenda.

Nánar um kennara

Páll Jakob Líndal er með doktorspróf í umhverfissálfræði frá Háskólanum í Sydney. Hann er sérfræðingur í mati á sálfræðilegum áhrifum umhverfis á heilsu og vellíðan, hvort sem um er að ræða náttúru eða byggt umhverfi. Páll hefur áralanga reynslu af skipulagsmálum og verkefnum er snúa að verndun byggingararfsins. Þá vinnur Páll að umhverfissálfræðilegum rannsóknum í Háskólanum í Reykjavík og er aðjúnkt við Sálfræðideild Háskóla Íslands. Páll er einn eigenda TGJ – hönnun • ráðgjöf • rannsóknir og PRS Ráðgjafar.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Skipulag og hönnun

Verð
31200

<span class="fm-plan">&Aacute; n&aacute;mskei&eth;inu ver&eth;ur r&aelig;tt um &aacute;hrif n&aacute;tt&uacute;ru og bygg&eth;s umhverfis &aacute; l&iacute;&eth;an f&oacute;lks og hvernig megi b&aelig;ta g&aelig;&eth;i umhverfis og &thorn;annig stu&eth;la a&eth; vell&iacute;&eth;an og b&aelig;ttri heilsu. N&aacute;mskei&eth;i&eth; er &aelig;tla&eth; h&ouml;nnu&eth;um sem vilja auka &thorn;ekkingu s&iacute;na &aacute; &thorn;v&iacute; hvernig megi hanna manngert umhverfi sem eykur vell&iacute;&eth;an og heilsu f&oacute;lks.</span>