Staðnámskeið

Hönnun og innleiðing stjórnkerfis um upplýsingaöryggi samkvæmt ISO/IEC 27001:2017

Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 4. mars
Almennt verð 57.100 ISK 51.900 ISK

Þri. 14. og 21. mars. kl. 8:30 - 12:00

7 klst.

Þorgerður Magnúsdóttir, gæðastjóri FSRE, MIS í upplýsingafræði og CIP vottuð

Endurmenntun, Dunhaga 7.

Námskeið

Síauknar kröfur eru gerðar til fyrirtækja og stofnana um virka stýringu upplýsingaöryggis enda er rof á upplýsingaöryggi, t.d. í formi leka eða gagnataps, orðin ein helsta ógn sem steðjar að nútímarekstri. ISO/IEC 27001:2017 er alþjóðlegur staðall sem hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að innleiða, viðhalda og endurbæta stjórnkerfi upplýsingaöryggis.

Markmiðið með námskeiðinu er að þátttakendur öðlist skilning á kröfum staðlsins og geti innleitt stjórnkerfi upplýsingaöryggis í sínum rekstri.

Á námskeiðinu er fjallað um

Innleiðing og hönnun stjórnkerfisins. Hvað þarf að hafa í huga í byrjun?
Áhættugreiningar, tilgangur, áætlanagerð og framkvæmd.
Mælikvarðar og vöktun þeirra.
Innri úttektir, áætlanagerð, undirbúningur og framkvæmd úttekta.
Æskileg viðbrögð við athugasemdum.
Undirbúningur fyrir vottun og vottunarferlið.

Ávinningur þinn

Hagnýt ráð til að innleiða og viðhalda vottun í upplýsingaöryggi.
Aukin þekking og skilningur á ISO/IEC 27001:2017.
Skilningur á mismunandi leiðum til að meta hvort búið sé að taka tillit til allra stýringa og leggja mat á þær.
Hjálpargögnum af ýmsu tagi verður miðlað til þátttakenda.

Fyrir hverja

Fyrir þá sem vilja öðlast skilning á ISO/IEC 27001:2017 og aðferðum staðlsins við stýringu upplýsingaöryggis. Sérstaklega hagnýtt fyrir stjórnendur sem eiga að styðja við innleiðingu og notkun stjórnkerfisins sem og þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í innleiðingu og vottun staðalsins, t.d. gæðastjórar, áhættustjórar og stjórnendur/rekstrarstjórar í upplýsingatækni.

Nánar um kennara

Þorgerður Magnúsdóttir er gæðastjóri FSRE. Hún er MIS í upplýsingafræði og CIP vottuð og hefur ríflega tíu ára reynslu af gæðamálum og kennslu.

Aðrar upplýsingar

Námskeiðið byggist upp á fyrirlestrum, umræðum og léttri verkefnavinnu. Gott er að hafa eintak af staðlinum með en ekki nauðsynlegt.

Veitið athygli: Námskeiðið hét áður
Innleiðing og rekstur upplýsingaöryggis samkvæmt ISO/IEC 27001:2013.

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Hönnun og innleiðing stjórnkerfis um upplýsingaöryggi samkvæmt ISO/IEC 27001:2017

Verð
57100

<span class="fm-plan">S&iacute;auknar kr&ouml;fur eru ger&eth;ar til fyrirt&aelig;kja og stofnana um virka st&yacute;ringu uppl&yacute;singa&ouml;ryggis enda er rof &aacute; uppl&yacute;singa&ouml;ryggi, t.d. &iacute; formi leka e&eth;a gagnataps, or&eth;in ein helsta &oacute;gn sem ste&eth;jar a&eth; n&uacute;t&iacute;marekstri. ISO/IEC 27001:2017 er al&thorn;j&oacute;&eth;legur sta&eth;all sem hj&aacute;lpar fyrirt&aelig;kjum og stofnunum a&eth; innlei&eth;a, vi&eth;halda og endurb&aelig;ta stj&oacute;rnkerfi uppl&yacute;singa&ouml;ryggis.</span>