Fjarnámskeið

Jafnlaunastaðall I: Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur

Afsláttur af námskeiðsgjaldi.
Snemmskráning til og með 17. janúar
Almennt verð 29.400 kr. 26.700 kr.

Fös. 27. jan. kl. 9:00 - 12:00

3 klst.

Guðný Einarsdóttir, sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Námskeiðið fer fram í rauntíma í fjarkennsluforritinu ZOOM.
Upplýsingar um þátttöku í ZOOM.

Námskeið

Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Jafnlaunavottun var lögfest í júní 2017 með breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Samkvæmt lögunum skal jafnlaunavottun byggjast á Jafnlaunastaðlinum ÍST 85.

Með innleiðingu hans geta fyrirtæki og stofnanir komið sér upp stjórnunarkerfi sem tryggir að málsmeðferð og ákvörðun í launamálum byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun.

Námskeiðið er hluti af undirbúningsferli vegna innleiðingar jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012.

Á námskeiðinu er jafnlaunastaðallinn kynntur og farið yfir helstu forsendur og kröfur fyrir innleiðingu jafnlaunakerfis. Með innleiðingu staðalsins taka fyrirtæki og stofnanir upp skipulagðar aðferðir til að vinna að því að tryggja jöfn kjör til kvenna og karla fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Fjallað er um hver séu réttu skrefin í innleiðingu staðalsins, hverju þarf að huga að, hvað þarf að gera og hvernig tryggja megi kerfisbundna innleiðingu og að kröfur séu uppfylltar. Farið er yfir hvernig skipuleggja megi innleiðingu og sýnd eru dæmi um tékklista, verk- og tímaáætlun.

Að námskeiði loknu eiga þátttakendur að búa yfir nauðsynlegri þekkingu til að hefja vinnu við innleiðingu jafnlaunastaðalsins á sínum vinnustað.

Á námskeiðinu er fjallað um

Forsögu jafnlaunastaðalsins og markmið.
Umfang jafnlaunastaðalsins og forsendur innleiðingar.
Jafnlaunastefnu og helstu verklagsreglur.
Kröfur til stjórnunar jafnlaunakerfis og vottunar.
Vottunarleiðir og jafnlaunamerki.
Ferlið við innleiðingu jafnlaunastaðalsins.
Ávinning innleiðingar og helstu hindranir.

Ávinningur þinn

Að öðlast skilning á jafnlaunastaðlinum (ÍST 85:2012) og markmiðum hans.
Að þekkja helstu forsendur og kröfur fyrir innleiðingu jafnlaunakerfis.
Að öðlast aukna færni til að gegna leiðandi hlutverki við innleiðingu jafnlaunastaðalsins.
Að fá tækifæri til að kynnast og tengjast öðrum í sömu sporum varðandi innleiðingu staðalsins.

Fyrir hverja

Námskeiðið er ætlað forstöðumönnum, mannauðsstjórum, gæðastjórum og öðrum þeim sem ætlað er að stýra eða gegna ábyrgðarhlutverki við innleiðingu jafnlaunastaðalsins.

Nánar um kennara

Guðný Einarsdóttir er sérfræðingur hjá kjara- og mannauðssýslu ríkisins í fjármála-og efnhagsráðuneytinu.

Aðrar upplýsingar

Námskeiðið er hluti af röð fimm sjálfstæðra námskeiða og er heppilegt að taka námskeiðin í tímaröð.

Ef farið er á öll fimm námskeiðin í þessari námskeiðseríu á sama misseri er boðið upp á 20% afslátt af öllum námskeiðum. Afsláttur veitist af fimmta námskeiðinu sem tekið er á misserinu.

SKOÐA ÖLL NÁMSKEIÐIN HÉR

Styrkur

Átt þú rétt á styrk frá þínu stéttarfélagi eða Vinnumálastofnun til að sækja námskeið eða nám?
Kannaðu málið HÉR.

Jafnlaunastaðall I: Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur

Verð
29400

<span class="fm-plan">Meginmarkmi&eth; jafnlaunavottunar er a&eth; vinna gegn kynbundnum launamun og stu&eth;la a&eth; jafnr&eacute;tti kynjanna &aacute; vinnumarka&eth;i. Jafnlaunavottun var l&ouml;gfest &iacute; j&uacute;n&iacute; 2017 me&eth; breytingu &aacute; l&ouml;gum um jafna st&ouml;&eth;u og jafnan r&eacute;tt kvenna og karla. Samkv&aelig;mt l&ouml;gunum skal jafnlaunavottun byggjast &aacute; Jafnlaunasta&eth;linum &Iacute;ST 85.</span>